Over Togo

Togo is een klein land in Afrika dat grenst aan Benin, Ghana en Burkina Faso.
Qua oppervlakte is het bijna anderhalf keer zo groot als Nederland (57.000 km2).
In Togo wonen 6 miljoen mensen,  een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Het BNP is 900 $ pp/pj, waarmee Togo in de top 15 van armste landen staat.
De gemiddelde levensverwachting is 58 jaar, maar de “gezonde”  levensverwachting is slechts 45 jaar. (bronnen : VN/UNDP + CIA/ WorldFactBook).
Voor meer informatie over Togo kunt u hier klikken en voor meer informatie over Sokodé verwijzen wij u naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Sokod%C3%A9