Overlijden voorzitter Henk Bergman

25 Augustus 2021 overleed de oprichter van de Stichting die sinds 2009 ook de grote inspirator was voor het bestuur en de meest actieve donateurs- en fondsenwerver. Henk deed dat met een passie zoals hij al heel zijn leven gepassioneerd werkte in de gezondheidszorg in Nederland. Om een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Sokodé liet hij geen kans onbenut om het Medisch Centrum onder de aandacht te brengen van iedereen en daarmee de gelden bijeen te brengen waarmee we het werk van de medewerkers in Sokodé sinds 2009 kunnen ondersteunen. We missen Henk enorm maar zijn ook vastbesloten om dat mooie werk voort te zetten.”

Overlijden echtgenoot directrice Medisch Centrum

Het leven in het medisch centrum werd dramatisch getekend door het plotselinge , volkomen onvoorziene overlijden van Joseph Haber, op 25 augustus 2019.
Hij  werkte ruim vijf jaar als coördinator van het materieel onderhoud in het centrum.
Joseph slaagde erin om banden met lokale bedrijven te verstevigen, Hij ontwikkelde een preventief onderhoudsplan om storingen te voorkomen en uitval tijden te verminderen. De installatie van zonnepanelen lag hem na aan het hart. Joseph maakte groene energie deel uit van zijn bredere ecologische visie.

Afscheid directrice

Na het overlijden van haar echtgenoot keerde Catherine in december terug naar Frankrijk.
Zij was van groot belang voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid, de administratie , de ontwikkeling van de zorg en de noord zuid uitwisseling en betrekkingen met overheidsdiensten.

Personeelsbeleid

Zij ontwikkelde sectormanagers voor de receptie, de verpleging en verzorging, de huishoudelijke dienst en het technisch onderhoud. Zij ontwikkelde taakfunctieomschrijvingen. Ook voerde zij het jaarlijkse functioneringsgesprek in.

De administratie

Zij zette voerde een  nieuwe boekhouding in die voldeed aan alle eisen van de Togolese en Franse belastingdienst

Uitbreiding zorg

Zij bouwde de 24 uurs ziekenhuisopname en  het aantal spreekuren uit.

Noord zuid uitwisseling

Zij zorgde voor de komst van drie verpleegkundigen, drie artsen en drie gepensioneerde huisartsen

Catherine heeft goede relaties opgebouwd met de verschillende lokale besturen, de arbeidsinspectie, het Togolese Revenu Agency, het nationale fonds voor sociale zekerheid, het ministerie van volksgezondheid  en andere instanties

Management waarneming

In november heeft Florent Bouilliez de verantwoordelijkheid voor het management van Catharine overgenomen. Hij moest erg wennen aan de cultuurverschillen tussen Fransen en Togolezen. Aan de ene kant medewerkers die voor de kinderen van hun broers zorgen en aan de andere kant mensen die te laat op hun werk komen omdat het regent.

Wij danken Catherine voor het inzet voor het medisch centrum en wensen haar veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Klokje Rond bedankt!

De kerstactie van kinderopvang Klokje Rond heeft een prachtig resultaat. Niet alleen werden veel ouders, opa’s en oma’s blij gemaakt met een mooi kerstlichtje, de actie leverde maar liefs 200 euro op. Super ! Dit geld komt terecht in het solidariteitsfonds van Medisch Centrum La Source en levert zo een directe bijdrage aan Togolezen die de zorg niet zelf kunnen betalen. KLOKJE ROND BEDANKT !!