Economie

Met een BNP van 900 $ per inwoner, staat Togo bekend als een van de armste landen van Afrika.
Landbouw is de drijfveer van de Togolese economie. Ongeveer 80% van de bevolking is direct afhankelijk van de landbouw. De landbouwproducten zijn erg divers : manioc , maïs, cacao en koffie zijn veel voorkomende producten.

Qua delfstoffen is Togo een van de vijf belangrijkste producenten van fosfaat. 40% van de export vanuit Togo betreft fosfaat.
Togo kent een belangrijk havengebied, dat toegang biedt tot de binnenlanden van West Afrika (mn. Burkina-Faso) De noord-zuid verbinding van Lome naar Dapaong (via Sokode) is dan ook een van de belangrijkste economische aders van Togo.