Solidariteitsfonds

In Togo bestaat geen ziektekostenverzekering voor iedereen: iedereen betaalt zijn eigen gezondheidszorg. Je kunt je voorstellen wat dit betekent bij een gemiddeld inkomen van € 30 per maand per gezin: mensen sterven voor de ingang van een ziekenhuis omdat ze de medische zorg niet kunnen betalen. De kassa is letterlijk voor de ingang van het ziekenhuis.
Het Solidariteitsfonds voorziet in leningen aan patiënten en in betalingen voor patiënten die over geen enkele middelen beschikken om hun eigen kosten te betalen.
Uw bijdrage is ontontbeerlijk! De maandelijkse kosten zijn in Nederlandse ogen niet onoverkomelijk, maar daar staat tegenover dat de plaatselijke overheid er geen geld voor heeft en dat alle bijdragen van derden onontbeerlijk zijn!