Overlijden voorzitter Henk Bergman

25 Augustus 2021 overleed de oprichter van de Stichting die sinds 2009 ook de grote inspirator was voor het bestuur en de meest actieve donateurs- en fondsenwerver. Henk deed dat met een passie zoals hij al heel zijn leven gepassioneerd werkte in de gezondheidszorg in Nederland. Om een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Sokodé liet hij geen kans onbenut om het Medisch Centrum onder de aandacht te brengen van iedereen en daarmee de gelden bijeen te brengen waarmee we het werk van de medewerkers in Sokodé sinds 2009 kunnen ondersteunen. We missen Henk enorm maar zijn ook vastbesloten om dat mooie werk voort te zetten.”