Jack Bergman

Jack Bergman is sinds 2021 voorzitter van de Stichting.

In het dagelijks leven is hij Docent Integrale Veiligheidskunde bij Avans Hogeschool en vanuit die ervaring heeft hij in 2009 het studieboek ‘Economie en Veiligheid’ gepubliceerd. Daarnaast is Jack voor Defensie werkzaam binnen de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en penningmeester van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost.

Jack Bergman zal u met plezier helpen om projecten voor Stichting Medisch Centrum Togo te begeleiden, u kunt hem daarvoor bereiken via e-mail op Jack@McTogo.org of jham.bergman@avans.nl.