Ons doel

Onze stichting stelt zich tot Doel om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor alle mensen in het verzorgingsgebied van het Medisch Centrum Togo (MC Togo) en het centrum te ondersteunen met raad en daad vanuit ons netwerk.

Onze Visie daarbij is dat goede gezondheidszorg een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van mensen en de gemeenschap waarin ze leven.

Onze Missie is dat waar ook ter wereld, iedereen toegang moet hebben tot goede gezondheidszorg. Wij willen vanuit Nederland bijdragen aan een betere toegang tot gezondheidszorg voor de mensen in het verzorgingsgebied van het MC Togo in Sokode, Togo.

Hoe willen we onze doelstelling bereiken:

  • Werven van vaste en eenmalige donateurs.
  • Het verstrekken van een maandelijkse bijdrage aan het solidariteitsfonds MC Togo die gebruikt kan worden om de gezondheidszorg van mensen in het verzorgingsgebied van het MC Togo geheel of gedeeltelijk te betalen en/of te financieren.
  • Reageren op directe behoefte vanuit het MC Togo zoals ondersteuning bij de aanschaf van apparatuur en inkoop van medicijnen.